درباره ما

موسسین شرکت فناوری اطلاعات پارسیس امنیت با بیش از ده سال سابقه ارائه خدمات در حوزه فناوری اطلاعات در قالب پروژه های تامین ، تجهیز و راه اندازی ، نگهداری ،تعمیرات و …. مصمم گردیدند تا به جهت گسترش زمینه های فعالیت خود و ارائه خدمات پشتیبانی مطلوب در قالب فرایند های موثر و مدیریت شده ، اقدام به تاسیس شرکتی حقوقی در این حوزه نماید .